Bijeenkomst SWAB-richtlijn invasieve mycosen

27-12-2017

Bijeenkomst op 30 januari 2018, Hotel Karel V te Utrecht. 
Deelname is gratis, aanmelden uiterlijk tot 24 januari via Mvr. D. Smit daphne.smit@radboudumc.nl 

In december 2017 publiceerde de SWAB de nieuwe richtlijn ‘invasieve mycosen’. Een belangrijke verandering is de behandeling van patiënten met invasieve aspergillose. Er wordt aanbevolen patiënten met verdenking invasieve aspergillose te behandelen met combinatietherapie, voriconazol of isavuconazol met liposomaal amfotericine B of met een echinocandine. Deze wijziging wordt ingegeven door de hoge resistentie frequenties bij Aspergillus fumigatus die worden gevonden in Nederlandse ziekenhuizen. De nieuwe richtlijn leidt tot veel discussie omtrent de onderliggende bewijsvoering en de klinische implicaties in termen van toxiciteit, interacties en kosten. De ronde tafel is georganiseerd om meer achtergrond informatie te geven en hierover in discussie te gaan.

Deze rondetafel-bijeenkomst wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Schimmelinfecties Radboudumc/CWZ in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie (NVMy) en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB).

Het programma kunt u hier downloaden. De herziene richtlijn 'invasieve mycosen' kunt u hier downloaden.

 

 

 < Terug