Ronde tafel bijeenkomst Management van schimmelinfecties in 2018
Date | 16-04-2018
Er zijn vele verandering in de medische mycologie die van belang zijn voor de diagnose en behandeling van patiënten met schimmelinfecties. Azolen resistentie is een toenemend probleem bij Aspergillus fumigatus en voor het eerst zijn de implicaties van resistentie op sterfte onderzocht. Effectieve behandeling wordt soms gehinderd door bijwerkingen en interacties. De mogelijkheden om deze problemen te omzeilen worden besproken. Onlangs werd in Nederland het eerste geval van Candida auris vastgesteld. Dit is een nieuwe gistsoort die zich in zorginstellingen gemakkelijk kan verspreiden. Welke maatregelen dienen we te treffen om uitbraken te voorkomen? Eind 2017 is de nieuwe SWAB-richtlijn invasieve mycosen verschenen waarin een aantal belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd. De achtergronden van deze veranderingen zullen worden toegelicht. ...
Medische Mycologie in 2018
Date | 10-04-2018
Het nieuwe online NTMM-nummer valt grotendeels onder het thema ‘Vakinhoudelijke werkgroepen en verenigingen op het gebied van de medische microbiologie’. ...
9th Trends in Medical Mycology
Date | 23-12-2017
Trends in Medical Mycology (TIMM) is the bi-annual joined meeting of the Infectious Disease Group of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) and the European Confederation of Medical Mycology (ECMM). ...
52st Scientific Conference of the German speaking Mycological Society
Date | 22-12-2017
Myk2018 52st Scientific Conference of the German speaking Mycological Society ...
28th European Congress Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
Date | 18-07-2017
The 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases will take place in Madrid, Spain, from 21-24 April 2018. ...
ISHAM2018 Amsterdam
Date | 30-06-2016
The Netherlands Society for Medical Mycology will host the 20th congress of the International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) in Amsterdam. ...