Publicaties

Herziene SWAB-richtlijn ‘invasieve mycosen’

In december 2017 publiceerde de SWAB de nieuwe richtlijn ‘invasieve mycosen’ (download-link). Een belangrijke verandering is de behandeling van patiënten met invasieve aspergillose. Er wordt aanbevolen patiënten met verdenking invasieve aspergillose te behandelen met combinatietherapie, voriconazol of isavuconazol met liposomaal amfotericine B of met een echinocandine. Deze wijziging wordt ingegeven door de hoge resistentie frequenties bij Aspergillus fumigatus die worden gevonden in Nederlandse ziekenhuizen. De nieuwe richtlijn leidt tot veel discussie omtrent de onderliggende bewijsvoering en de klinische implicaties in termen van toxiciteit, interacties en kosten. De ronde tafel is georganiseerd om meer achtergrond informatie te geven en hierover in discussie te gaan. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie hier.

Azoolresistentie bij Aspergillus fumigatus

In het mei-nummer van het medisch vaktijdschrift ‘Medidact Infectieziekten‘ is een interview gepubliceerd met dr. Jacques Meis (Radboudumc/CWZ Expertcentrum Mycology). Het volledige interview is hier terug te lezen. Bron: Medidact Infectieziekten 2016;4(2):10.

Special issue Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie

Het eerste nummer in 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie staat geheel in het teken van de medische mycologie.  Daarin ondermeer aandacht voor toenemende azoolresistentie bij Aspergillus fumigatus, diagnostiek van invasieve Candida-infecties, identificaties van klinisch relevante gisten met behulp van MALDITOF-MS, epidemiologie van Cryptococcus en Fusarium en diverse casussen. Leden van de NVMy hebben inmiddels een hardcopy van dit special issue ontvangen, een PDF is hier te downloaden.

Archief ECMM Newsletters 1997-2008

Het archief aan ECMM Newsletters voor de jaren 19971998-11998-21999-11992-2200020032004-12004-2, 20062007 en 2008 is toegankelijk via de NVMy-website. Deze ECMM Newsletters omvatten veelal congres reports, Europese studies naar het voorkomen van specifieke schimmelinfecties, etc.